Malachovská cesta 2102/19, 974 05 Banská Bystrica, Slovacchia